HUR SEPARERAS KÄRRSÅNGARE OCH RÖRSÅNGARE I HANDEN?

Av Bo Petersson

På följande sidor presenteras en bildsvit på kärrsångare och rörsångare tagna vid Bingsmarken i Skåne.
Jag har valt att fota fåglarna enligt följande;

Huvud - för att se näbblängd och grovlek
Ben - för att se färgskiftningen och färgsättningen på tars och trampdynor
Hanpennor - för att visa 2:a handpennans innerfansinskärning och dess längd - 
(KLICKA FÖR METOD)

ADULTA FÅGLAR (JULI)           Klicka här för att se UNGFÅGLAR.       

Kärrsångare Ad hona 13 juli.
Notera den relativt korta näbben i direkt jämförelse med
rörsångaren. Färgsättning typisk med ljusare nyanser.
Rörsångare Ad 13 juli. 
Betydligt mer utdragen. Observera att fågeln "spjärnar" lite
i handen, vilket får den att ha ännu mer utdraget utseende.
Näbben klart längre än kärrsångarens.
Kärrsångare Ad hona 13 juli.
Notera den korta inskärningen på 2:a hp. Denna
inskärning föll på den 7:e hp. 
Vingens längd var 70 mm.
Rörsångare Ad 13 juli. 
Notera den betydligt längre inskärningen på 2:hp. Denna
inskärning föll mellan 9:e och 10:e hp.
Vingens längd var 70 mm - dvs en långvingad rör.
Kärrsångare Ad hona 13 juli.
Färgen på de gamla fåglarnas fötter och ben skiljer sig
inte lika mycket åt mellan arterna som hos de unga. Men
man kan notera färgen, som ger en viss ledning ändå.
Ovansidorna av klorna och fötterna är ljusare än
rörsångarens. Det blir därför mindre kontrast mellan ljusa
trampdynor och klo/tars.
Rörsångare Ad 13 juli. 
Även om de unga rörsångarna visar större kontrast mellan
ovansida och undersidan av fötterna än de adulta, så går
mönstret igen. Här syns viss kontrast på denna fågel.


Kärrsångare Ad 20 juli.
Ganska slitet exemplar. Kort näbb. Grövre än
rörsångarens.
Rörsångare Ad. 25 juli.
Fågeln tittar lite bort. Men den långa näbben syns bra
ändå. 
Kärrsångare Ad 20 juli.
Vingen mätte 70 mm och 2:a hp föll mellan 6/7 hp.
Inskärningen mätte 9,5 mm.

Rörsångare Ad 25 juli.
Vingen relativt lång för att vara en rörsångare. 70 mm. Då
är det bra att långvingade rörsångare ofta får mycket lång
inskärning på 2:a hp. 12.5 mm och den föll mellan 9:e och
10:e hp. 
Kärrsångare Ad 20 juli.
Urtypisk fot. Bleka klor och ljust, gulaktiga ben med liten
kontrast till trampdynor.
Rörsångare Ad 25 juli.
Bra kontrast mellan trampdyna och fötter. Även klorna
mörkare på detta exemplar.